Podrška MST Fran Krste Frankopan u radu s učenicima s PSA-a

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Mobilni stručni tim Centra za autizam održao je 20. siječnja 2020. Godine edukaciju za učitelje i kolege edukacijske rehabilitatore na temu Podrška za učenika iz poremećaja spektra autizma u OŠ Frane Krste Frankopana u Zagrebu. Interaktivna predavanja obuhvaćala su teme vezane uz Osobitosti razvoja i komunikacije učenika s poremećajem iz spektra autizma - Radmila Amanović, Didaktičko-metodičke aspekte rada s učenicima iz poremećaja spektra autizma - Đurđica Sokolić i Ljiljana Umićević i Strategije za smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika s poremećajem iz spektra autizma - Žarka Klopotan i Ivana Sladić Kljajić. Učitelji i stručni suradnici OŠ Fran Krsto Frankopan pokazali su izraziti interes za usvajanje novih znanja vezanih uz posebnosti učenika s autizmom i potrebu za daljnjom podrškom MST-a Centra za autizam.

 

Opširnije:Podrška MST Fran Krste Frankopan u radu s učenicima s PSA-a

Stručni skup “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice”

Od 12-14 prosinca 2019. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (Odjel za psihologiju) se održao 2. međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice”. S obzirom da je tema skupa aktualna u svim sferama društva, okupili su se brojni psiholozi i srodni stručnjaci iz inozemstva i Hrvatske. Brojna zanimljiva predavanja, radionice, simpoziji, izlaganja i posteri kategorizirana su po područjima, a edukacijske rehabilitatorice Dragana Mamić i Vinka Šunjić su predavanje na temu “Izazov u poučavanju emocija i emocionalne regulacije kod učenika s poremećajem iz spektra autizma” izložile pod sekcijom “Razvojne i emocionalne poteškoće”. Opće je poznato da je sve veći broj učenika s poremećajem iz spektra autizma koji su uključeni u redovne i posebne sustave obrazovanja, a koji se susreću s teškoćama izražavanja vlastitih emocija, prepoznavanja tuđih emocija te s teškoćama emocionalne regulacije. Ponosni smo što smo na skupu mogli podijeliti naša znanja te prikazati različite načine i strategije u poučavanju emocija i emocionalne regulacije. Naglasak je stavljen na korištenje vizualno kognitivne podrške i stvaranje zadatka primjerenih interesima učenika. Takvim djelovanjem jačamo učenikove komunikacijske i socijalizacijske vještine te emocionalni razvoj čime smanjujemo broj nepoželjnih ponašanja. Naposljetku, utječemo na kvalitetu života učenika s poremećajem iz spektra autizma i njihovih obitelji.

 

Opširnije:Stručni skup “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice”

Podrška MST učiteljima OŠ Stenjevec u radu s učenicima s PSA-a.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te OŠ Stenjevec, mobilni stručni tim Centra za autizam održao je 6.11.2019. stručni skup pod nazivom „Podrška MST učiteljima OŠ Stenjevec u radu s učenicima s PSA-a“. Na rasporedu su bila sljedeća predavanja: Strategije smanjivanja nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika s poremećajem iz spektra autizma – Žarka Klopotan i Ivana Sladić Kljajić, Obilježja komunikacije kod učenika s poremećajem iz spektra autizma – Radmila Amanović te Prilagodba didaktičko-metodičkih postupaka u poučavanju učenika s poremećajem iz spektra autizma – Đurđica Sokolić. Sudionici predavanja, nastavnici OŠ Stenjevec bili su iznimno zainteresirani za učenje o specifičnim  metodama rada s ovom osjetljivo populacijom te razmjenu informacija sa stručnjacima iz Centra za autizam.

Opširnije:Podrška MST učiteljima OŠ Stenjevec u radu s učenicima s PSA-a.

Konferencija edukacijskih rehabilitatora Hrvatske u Šibeniku


Naše kolegice Dragana Mamić i Ivana Sladić Kljajić sudjelovale su na konferenciji u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske u Šibeniku od 24. do 27. travnja 2019. na temu "Interesi, prava i potrebe", te su tom prigodom predstavile zajedničke radove koje su izradile u koautorstvu s kolegicama iz Centra za autizam. Predstavljeni radovi su:  "Podučavanje djece s poremećajem iz spektra autizma o emocijama",  Dragana Mamić, Vinka Šunjić i Đurđica Sokolić,  te  "Evaluacija podrške mobilnog stručnog tima Centra za autizam edukacijskom uključivanju učenika s autizmom u redovite škole", Žarka Klopotan, Ljiljana Umićević i Ivana Sladić Kljajić. Obje teme su bile vrlo dobro prihvaćene među sudionicima te su i u ovoj prilici pokazale različite aspekte rada naše ustanove. 

Opširnije:Konferencija edukacijskih rehabilitatora Hrvatske u Šibeniku

5. simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Prvi dan 5. hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu, s naglaskom na rano otkrivanje, dijagnostiku i podršku kod poremećaja iz spektra autizma, započeo je u četvrtak, kada je nakon prijave svih sudionika uslijedilo svečano otvorenje te plenarno predavanja dr. Kevina Marksa „Early Identification of Autism & other developmental-behaviour conditions: !- versus; 2 – step Screening approach”. Nakon domjenka dobrodošlice, slijedila je prva radionica na simpoziju pod nazivom „Dijete ima poremećaj iz spektra autizma – a kako je kod kuće?”. Predavačica R. Rade nam je približila pristup koji ona koristi, kao Marte Meo terapeut, u situacijama hranjenja djeteta s poremećajem iz spektra autizma kod kuće. Iduće plenarno predavanja „Marka zanimaju mikseri – interesi djeteta kao dijagnostički i terapijski pokazatelji” M. Cepanec, dalo nam je uvid u važnost poznavanja djetetovih specifičnih interesa tijekom provođenja terapije. Usmena predavanja koja su uslijedila doticala su se problematike procjene i dijagnostike te su svi izlagači naglasili važnost rane intervencije i rane dijagnostike te poteškoće dijagnostike u slučaju višestrukih oštećenja.

Drugi dan simpozija započeo je plenarnim predavanje „Making a difference in autism early years Education“  dr. Karen Guldberf.  Na okruglom stolu pod nazivom „Mitovi i znanost o kontekstu poremećaja iz spektra autizam“ raspravljalo se o neutemeljenim znanstvenim metodama kao što je neurofeedback, senzorna integracija, Tomatis metoda i raznim pristupima prehrani koji se temelje na intoleranciji na pojedine namirnice (gluten free, kazein free). Tema idućeg okruglog stola je bila „Inkluzivna kultura dječjeg vrtića i kako do nje“ . Usmena izlaganja su govorila o uključivanju u predškolski sustav, različitim oblicima podrške, učinkovitosti rane intervencije i primjerima dobre prakse kod djece s poremećajem iz spektra autizam. Istodobno je u pretprostoru kongresne dvorane bila poster-sekcija, na kojoj je sudjelovala  kolegica Ivana Škarica s kolegicama sa Specijalističkog studija Rana intervencija u edu.reh. s  posterom „Informiranost roditelja djece rane dobi sa sumnjom na PSA o pružateljima usluga rane intervencije“. Istraživanje je provedeno u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, ali su dobiveni podaci obuhvatili gotovo cijelu Hrvatsku zbog centralizacije usluga u velikim gradovima. Provedeno istraživanje pokazalo je kako roditelji djece sa sumnjom na PSA uglavnom lutaju u potrazi za pravovremenim i sveobuhvatnim informacijama koje bi njima i njihovoj djeci omogućile sustavnu pomoć i priliku za daljnji napredak u razvoju. Drugi dan simpozija završen je svečanim domjenkom u Dioklecijanovim podrumima uz mnoštvo ukusne hrane, pića i dalmatinske pjesme.

Treći i posljednji dan simpozija započela je A. Hartman, iz Australije, čije predavanje „AAC tools & strategies: supporting communication success for people with autism”, naglašava važnost potpomognute komunikacije kod djece i osoba s poremećajem iz spektra autizma te načine na koji se takav vid komunikacije koristi. Usmena izlaganja koja su slijedila plenarno predavanja govorila su o izazovima s kojima se suočavaju roditelji djece s poremećajem iz spektra autizma te su sva provedena istraživanja naglasila visoku količinu stresa i potrebu za što ranijom dijagnostikom i intervencijom. Posljednja radionica „Dijete i roditelji u ranoj intervanciji” D. Bodrožić i V. Gracin uvela nas je u rad ovih dviju edukacijskih rahabilitatorica unutar njihove matične ustanove te načinu na koji uspostaviti bazičnu povezanost majke i djeteta s poremećajem iz spektra autizma te poticati samoregulaciju kod djece s takvim poremećajem.

Izrazito smo sretne i zahvalne što smo sudjelovale na ovom simpoziju te ćemo sva znanja i nove spoznaje podijeliti sa svojim kolegama u našem matičnom centru.

Opširnije:5. simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica