III. znanstveno-stručna konferencija

Korisnička ocjena:  / 0

na temu:

MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI

I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA- PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE

 

Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava organizira III. znanstveno-stručnu konferenciju s temom MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA - PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE, koja je održana 30. studenoga 2021. (online: https://web.facebook.com/MOPICc) s početkom u 9:00 sati.

Organizator Konferencije je Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Gradskim uredom za zdravstvo, Narodnim sveučilištem Dubrava, a medijski Konferenciju podržava Zabavni radio i Business Media Group.

Cilj Konferencije je osnaživanje stručnjaka i razmjena iskustava vezano uz modele prevencije u zajednici kroz diseminaciju i uključenje zajednice u cjelini, od vijeća za prevenciju, mladih, lokalne samouprave, odgojno-obrazovnih djelatnika, policijskih službenika, ustanova socijalne skrbi, udruga, zdravstvenih ustanova i građana, volontera i drugih stručnjaka. Namjera je  osnažiti vijeća za prevenciju i koordinatore za razvoj i implementaciju preventivnih programa, informirati javnost te uključiti mlade i građane u proces procjene prioriteta za provedbu preventivnih programa te evaluirati proces mobilizacije zajednice, kako bi unaprijedili te održali i širili model univerzalne prevencije.

I ove je godine, po treći puta, na Konferenciji sudjelovala ravnateljica Centra za autizam, edukacijska rehabilitatorica, specijalistica rane intervencije, Žarka Klopotan. U svome je izlaganju istaknula važnost mentalnog zdravlja u skrbi, odgoju i obrazovanju djece i odraslih osoba s poremećajem iz spektra autizma. Potreba za preventivnim aktivnostima s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja ima još istaknutiju ulogu u doba epidemije. Naglasak je u izlaganju bio na očuvanju i izgradnji podrške kroz širenje socijalne mreže upravo za osobe s autizmom jer su one nerijetko već socijalno izolirane zbog svoje neurorazličitosti. Od mnogih aktivnosti i projekata koje provode učitelji iz Centra za autizam ovaj je puta ravnateljica odabrala detaljnije opisati projekt Spektar boja, projektnu suradnju s Crvenim nosovima i radionice glazbenog umjetnika Branka Trajkova Ritam, zvuk, tišina.

Sudionike Konferencije pozdravio je Neven Mikša, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava, a u radu konferencije sudjelovao je niz predavača s temama Prevencija kardiovaskularnih bolesti, Ivana Portolan Pajić, dr. med., v.d. zamjenice pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo; Znanjem do prevencije, prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Pročelnik odjela za logistiku i održivu mobilnost Sveučilišta Sjever; Prevencija - pravo ili privilegija - Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, predsjednica Hrvatske komore socijalnih pedagoga; Demokracija i ljudska prava - predstavljanje metoda za građanski odgoj i obrazovanje, Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, mr.sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje; Očuvanje mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije, Sara Novak, mag. paed., stručna suradnica Industrijske strojarske škole; Kako otpustiti stres u vrijeme pandemije, Ivana Harapin Gajić, prof. pedagogije, stručna suradnica Učeničkog doma Dora Pejačević; Nasilje nije hrabrost - prevencija vršnjačkog nasilja u Industrijskoj strojarskoj školi u okolnostima nastalima uslijed COVID-19, Kristinka Lemaić, ing. stroj., voditeljica Praktične nastave, Iva Bojčić, prof., nastavnica hrvatskoga jezika i etike Industrijske strojarske škole; Projekti suradnje sa zajednicom s ciljem zaštite mentalnog zdravlja u vrijeme epidemije, Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za autizam, Covid-19 Dnevnik Doma za starije osobe Dubrava - prikaz pandemije sa zdravstvenog i socijalnog aspekta rada s korisnicima, Josipa Jergan, glavna medicinska sestra, Ivana Vratan, socijalna radnica i Ivan Turković, mag. act. soc. Doma za starije osobe Dubrava; Medijska pismenost u funkciji prevencije rizičnih ponašanja, Ana Dokler, dipl. novinarka, glavna urednica portala medijskapismenost.hr i koordinatorica projekta Dani medijske pismenosti; Primjer dobre prakse - preventivni program Učeničkog doma Maksimir u doba COVID-19, Agata Smoljan, dipl. pedagog, stručna suradnica Učeničkog doma Maksimir; Implementacija preventivnih strategija u radu vijeća za prevenciju, mr. sc. Andreja Marcetić, v. sur. Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava.

Voditeljica stručnog skupa bila je Agata Smoljan, dipl. pedagog, voditeljica Županijskog stručnog vijeća Grada Zagreba za predmetno područje Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s drugim međupredmetnim temama Agencije za odgoj i obrazovanje.  

 

 

Podrška MST-a Centru za autizam u Osijeku

Korisnička ocjena:  / 0

Dana 30. siječnja 2020.godine, Mobilni stručni tim Centra za autizam je u suradnji s Agencijom za odgoj obrazovanje održao interaktivna predavanja i radionice u okviru stručnog skupa ”Podrška mobilnog tima CZA učiteljima Centra za autizam Osijek za rad s učenicima s poremećajem iz spektra autizma”. Teme predavanja navedenog skupa i predavači bili su:

1. Komunikacija i suradnja, Mara Capar, viša savjetnica, Žarka Klopotan, dipl. defektolog

2. Primjerene metode i oblici rada s učenicima s poremećajem iz spektra autizma, Đurđica Sokolić, prof. defektolog, mr. Ljiljana Umićević, prof. defektolog

3. Strategije za smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika s poremećajem iz spektra autizma, Žarka Klopotan, dipl. def., Ivana Sladić Kljajić, psiholog

Sudionici skupa su vrlo aktivno sudjelovali u vježbama te izrazili pozitivne dojmove vezane uz realizaciju skupa i ocjenu predavača. Mobilni stručni tim CZA je uz gostoprimstvo domaćina imao priliku obići prostorije novog Centra za autizam u Osijeku.

Opširnije:Podrška MST-a Centru za autizam u Osijeku

Podrška MST Fran Krste Frankopan u radu s učenicima s PSA-a

Korisnička ocjena:  / 0

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Mobilni stručni tim Centra za autizam održao je 20. siječnja 2020. Godine edukaciju za učitelje i kolege edukacijske rehabilitatore na temu Podrška za učenika iz poremećaja spektra autizma u OŠ Frane Krste Frankopana u Zagrebu. Interaktivna predavanja obuhvaćala su teme vezane uz Osobitosti razvoja i komunikacije učenika s poremećajem iz spektra autizma - Radmila Amanović, Didaktičko-metodičke aspekte rada s učenicima iz poremećaja spektra autizma - Đurđica Sokolić i Ljiljana Umićević i Strategije za smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika s poremećajem iz spektra autizma - Žarka Klopotan i Ivana Sladić Kljajić. Učitelji i stručni suradnici OŠ Fran Krsto Frankopan pokazali su izraziti interes za usvajanje novih znanja vezanih uz posebnosti učenika s autizmom i potrebu za daljnjom podrškom MST-a Centra za autizam.

 

Opširnije:Podrška MST Fran Krste Frankopan u radu s učenicima s PSA-a

Stručni skup “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice”

Korisnička ocjena:  / 0

Od 12-14 prosinca 2019. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (Odjel za psihologiju) se održao 2. međunarodni znanstveno-stručni skup pod nazivom “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice”. S obzirom da je tema skupa aktualna u svim sferama društva, okupili su se brojni psiholozi i srodni stručnjaci iz inozemstva i Hrvatske. Brojna zanimljiva predavanja, radionice, simpoziji, izlaganja i posteri kategorizirana su po područjima, a edukacijske rehabilitatorice Dragana Mamić i Vinka Šunjić su predavanje na temu “Izazov u poučavanju emocija i emocionalne regulacije kod učenika s poremećajem iz spektra autizma” izložile pod sekcijom “Razvojne i emocionalne poteškoće”. Opće je poznato da je sve veći broj učenika s poremećajem iz spektra autizma koji su uključeni u redovne i posebne sustave obrazovanja, a koji se susreću s teškoćama izražavanja vlastitih emocija, prepoznavanja tuđih emocija te s teškoćama emocionalne regulacije. Ponosni smo što smo na skupu mogli podijeliti naša znanja te prikazati različite načine i strategije u poučavanju emocija i emocionalne regulacije. Naglasak je stavljen na korištenje vizualno kognitivne podrške i stvaranje zadatka primjerenih interesima učenika. Takvim djelovanjem jačamo učenikove komunikacijske i socijalizacijske vještine te emocionalni razvoj čime smanjujemo broj nepoželjnih ponašanja. Naposljetku, utječemo na kvalitetu života učenika s poremećajem iz spektra autizma i njihovih obitelji.

 

Opširnije:Stručni skup “Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice”

Podrška MST učiteljima OŠ Stenjevec u radu s učenicima s PSA-a.

Korisnička ocjena:  / 0

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te OŠ Stenjevec, mobilni stručni tim Centra za autizam održao je 6.11.2019. stručni skup pod nazivom „Podrška MST učiteljima OŠ Stenjevec u radu s učenicima s PSA-a“. Na rasporedu su bila sljedeća predavanja: Strategije smanjivanja nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika s poremećajem iz spektra autizma – Žarka Klopotan i Ivana Sladić Kljajić, Obilježja komunikacije kod učenika s poremećajem iz spektra autizma – Radmila Amanović te Prilagodba didaktičko-metodičkih postupaka u poučavanju učenika s poremećajem iz spektra autizma – Đurđica Sokolić. Sudionici predavanja, nastavnici OŠ Stenjevec bili su iznimno zainteresirani za učenje o specifičnim  metodama rada s ovom osjetljivo populacijom te razmjenu informacija sa stručnjacima iz Centra za autizam.

Opširnije:Podrška MST učiteljima OŠ Stenjevec u radu s učenicima s PSA-a.

GDJE SMO

Kalendar šk.god.2021/22

Galerija Slika i Radova