18.10. Svjetski dan kravate

Korisnička ocjena:  / 0

Danas je u našoj školi sve bilo u znaku kravate. Učenici i djelatnici su imali priliku obogatiti svoj dnevni stajling prekrasnim, ručno rađenim kravatama vrhunskih CZA dizajnera. Naši su se dizajneri cijeli prethodni tjedan trudili osmisliti i izraditi kravate inspirirane bojama jeseni, ali i kravate koje podižu raspoloženje. Ako je suditi po reakcijama učenika i djelatnika- kravate su bile apsolutni hit, te se dizajnerski štand smješten u Kreativnom Kutku naše škole ispraznio u svega nekoliko sati. Današnji modni sud naše školi mogao bi se najjednostavnije opisati- Cro elegancija!

Još jednom smo dokazali naš slogan- Kravata oko vrata znak je nas Hrvata!

Opširnije:18.10. Svjetski dan kravate

Europski tjedan sporta

Korisnička ocjena:  / 0

 

Ministarstvo turuzma i sporta, Hrvatski školski sportski savez i Školski sportski savez grada Zagreba su 23.9.2021. u sklopu otvaranja Europskog tjedna sporta organizirali "Utrku jednakih budućnosti". Na njoj su sudjelovali učenici pet osnovnih škola od 1. do 4.razreda. (OŠ Zapruđe,OŠ Borovje, OŠ Ive Andrića, OŠ Gustava Krkleca i Centar za  autizam). Nastupilo je 50 učenika, a nas su predstavljali učenici iz Programa intelektualnih teškoća. Utrka je održana na Europskom trgu u naznočnosti visokih dužnosnika Republike Hrvatske, a program je započeo u 17. i trajao je do 19 sati. Svi sudionici su dobili medalje i majice s logom Europskog tjedna sporta, a škola je dobila plaketu. Također smo se svi zajedno fotografirali. Učenike su uvježbale i pratile Tanja Biloglav, def., Sandra Jadrijević, prof. TZK i Andrijana Đumlan, prof. TZK.

Opširnije:Europski tjedan sporta

ADOS-2 OPSERVACIJSKI PROTOKOL ZA DIJAGNOSTIKU AUTIZMA

Korisnička ocjena:  / 3

U periodu od 13. do 16. srpnja 2021. godine, Magdalena Jančec, edukacijska rehabilitatorica u Predškolskom programu Centra za autizam sudjelovala je na edukaciji ADOS-2 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma. Edukacija je održana u organizaciji Naklade Slap, pod vodstvom doc. dr. sc. Maje Cepanec i doc. dr. sc. Sanje Šimleša.

ADOS-2 je opservacijski protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma i namijenjen je širokom dobnom rasponu sudionika (od 12 mjeseci do odrasle dobi). Omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca, te strukturirano kodiranje istih. Tijekom edukacije polaznici su imali priliku upoznati svih 5 modula instrumenta i samostalno primijeniti pojedine zadatke na sudionicima sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma.

Sudjelovanjem u ovoj edukaciji djelatnica Centra za autizam dobila je potrebno znanje i vještine kao i nužno osnaživanje za učinkovito provođenje ADOS -2 instrumenta. Nadamo se da će uskoro biti zadovoljeni svi potrebni preduvjeti za početak primjene testa u dijagnostičke svrhe u Predškolskom programu Centra za autizam.

Opširnije:ADOS-2 OPSERVACIJSKI PROTOKOL ZA DIJAGNOSTIKU AUTIZMA 

Posjeta dragih gostiju iz Kluba supruga vojnih izaslanika u RH

Korisnička ocjena:  / 1

Naši dugogodišnji, dragi prijatelji iz  Kluba supruga vojnih izaslanika u RH,  u petak 18. 6. 2021. posjetili su nas kako bi se zajedno podružili i kako bi vidjeli učionicu u kojoj je obnovljen namještaj njihovom donacijom.

Nakon kratkog druženja u obnovljenoj učionici, pogledali su radove naše UZ“Grana“, a zatim su prisustvovali kratkom programu naših učenika koji su je prezentirali u parku naše škole.

Na žalost druženje iz svima nam poznatih razloga nije trajalo dugo, ali zato ćemo nastaviti s našim prijateljstvom već iduće godine.

Hvala svim članovima Kluba supruga vojnih izaslanika u RH koji imaju veliko „srce“.

Opširnije:Posjeta dragih gostiju iz  Kluba supruga vojnih izaslanika u RH

O projektu KOMUNIKACIJA JE NEOTUĐIVO LJUDSKO PRAVO!

Korisnička ocjena:  / 0

Svi komuniciramo. Od časa rođenja do smrti. Pitanje je samo je li nam lako komunicirati – i kada se znamo i možemo služiti jezikom (govorom, pismom, …). A što kada to ne možemo ili ne znamo? Tada bi na scenu trebala stupiti Potpomognuta komunikacija.

Autizam se definira kao razvojno-pervazivni poremećaj koji karakteriziraju oštećenja u komunikaciji i socijalnim interakcijama i ograničeni, repetitivni i stereotipni modeli ponašanja, interesa i aktivnosti. Procjenjuje se da do 50% osoba s autizmom nije u stanju razviti funkcionalan govor (Duncan, 2013). Većina osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA) nema razvijene vještine koje su potrebne za spontano komuniciranje, već im je za to potrebna poduka. Prioritet je da se osobama sa PSA pruži pomoć u razvijanju komunikacijskih vještina, tako da mogu izraziti svoje želje i potrebe, međusobno društveno djelovati, dijeliti informacije, izražavati osjećaje, prosvjedovati ili pronalaziti izlaz iz situacija koje kod njih izazivaju averziju (Priručnik za poučavanje učenika s autizmom, 2008). „…Učenje utječe na komunikaciju (jer se i ona uči), a komunikacija utječe na učenje, te je taj utjecaj bidirekcionalan.” (Papoušek i Papoušek, 1992, prema Ljubešić, 2005).

Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama (a osobe s poremećajem iz spektra autizma to jesu) ne mogu se osloniti na govor kao efikasan komunikacijski alat, stoga je potrebno primijeniti strategije i tehnike, te pomagala kojima se pojačava („augmentative communication“) ili nadomješta („alternative communication“) nefunkcionalan govor (Light, Beukelman i Reichle, 2003, Downey i Hurtig, 2003). Pojam potpomognuta (augmentativna i alternativna) komunikacija odnosi se na sveukupnost tih strategija i tehnika. To nije samo način komunikacije, već se koristi i za stimulaciju i uvježbavanje komunikacije (Beukelman i Ansel, 1995).

Korištenje potpomognute komunikacije (PK) kao dijela asistivne tehnologije, osobito uređaja s glasovnim izlazom (Speech Generating Device, SGD) ne sprječavaju govorno-jezični razvoj. Dapače, korištenje ove tehnologije ga podupire odgovarajući na različitosti stilova učenja osoba sa PSA, kao što rezimira Rubin (2003):

- snažna sklonost prema netranzijentnim informacijama – vizualna podrška pomaže odgovoriti na teškoće procesiranja tranzijentnih ili „prolaznih“ informacija,

- stilovi učenja ovisni o kontekstu – strategije potpomognute komunikacije služe poput vizualnog „mosta“ između različitih konteksta, osnažujući tako generalizaciju i spontanu uporabu jezika,

- usvajanje jezika kao cjeline – vizualna podrška može pomoći ilustrirati lingvističke komponente unutar izraza (frazema) osiguravajući statičnu, netranzijentnu podršku.

The National Research Council (2001) zaključuje kako uređaji s glasovnim izlazom mogu imati prednosti pred niskotehnološkim komunikacijskim pločama i metodama poučavanja baziranim na simbolima budući da omogućuju prirodnije interakcije istovremeno pružajući verbalne modele za razvoj jezika.

U Centru za autizam koristimo Interaktivne zidove prilikom poučavanja različitim komunikacijskim funkcijama u Programu osnovnog školovanja i osposobljavanja djece i mladih s poremećajem iz spektra autizma kao i u Programu osnovnog školovanja i osposobljavanja djece i mladeži s intelektualnim teškoćama. Interaktivni zid je naprava koja može reproducirati digitalizirani govor uz svaku sliku, ilustraciju, fotografiju ili pisani tekst, koje je moguće organizirati na različite načine (shematski, semantičko-sintaktički, taksonomski, itd.). Upitnikom o korištenju interaktivnoga zida nakon 6 mjeseci uporabe prikupili smo podatke o poučavanju komunikacijskim funkcijama za koje učitelji u nastavi/produženome stručnom postupku koriste Interaktivni zid. Dobiveni rezultati pokazuju da se Interaktivni zid najviše koristi za poučavanje komunikacijskim funkcijama traženja (učenje odabira), imenovanja i tranzicije/organizacije (raspored). Većina učitelja izvješćuje o intrinzičnoj motivaciji kod većine učenika kod uvođenja interaktivnih zidova u podučavanje.

 

Cilj projekta:

- razvijanje neverbalnih kognitivnih sposobnosti,
- razvijanje jezičnoga razumijevanja ili jezične proizvodnje,
- razvijanje auditivne i vizualne percepcije,
- razvijanje funkcionalne pismenosti,
- poticanje komunikacijskih funkcija imenovanja, planiranja/tranzicije, traženja, pružanja/davanja informacija i
usvajanje socijalno prihvatljivih načina izražavanja potreba, želja i osjećaja (odabir, traženje pomoći, objašnjenja...) i razvijanje vještina socijalne interakcije kod učenika sa složenim komunikacijskim potrebama.

Faze projekta:

  1. nabava IKT opreme (jednostavni komunikatori i programski softver za svladavanje rada s tipkovnicom)
  2. procjena komunikacijskih potreba učenika
  3. definiranje ishoda učenja u skladu s Individualiziranim odgojno-obrazovnim programom i potrebama učenika
  4. instaliranje softvera na osobna računala u razredima
  5. izrada individualiziranih slika i simbola i snimanje audio zapisa na jednostavne komunikatore
  6. poučavanje učenika uporabi komunikacijskih pomagala i tipkovnica
  7. evaluacija ishoda poučavanja za svakog učenika- inicijalno i finalno stanje
  8. diseminacija i prezentacija dobivenih rezultata evaluacije
  9. nastavak projekta u sljedećim školskim godinama kao dio Školskog kurikula.

 

Zašto smo odabrali dolje navedenu opremu iz područja asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije?

Big Point uređaji za snimanje poruka su idealni za početno korištenje uređaja za potpomognutu komunikaciju. Vrlo su jednostavni za upotrebu, prijenosni i lagani te se mogu koristiti za razne početne aktivnosti iniciranja i poticanja komunikacije, govora, izražavanja osobnih doživljaja i osjećaja te kao podrška svakodnevnim aktivnostima. Svi Big Point uređaji imaju mobilni prozirni poklopac na kojeg se mogu položiti i učvrstiti slike s nacrtanim znakovima ili ispisanim porukama za vizualnu podršku. Big Point uređaji omogućuju snimanje i preslušavanje snimki u maksimalnom trajanju od 45 sekundi.

S obzirom na to da učenici s autizmom preferiraju vizualni stil učenja upravo ovakvi jednostavni komunikatori su idealni za njih jer osim vizualne komponente imaju i auditivni zapis koji ih potiče na slušanje, izgovaranje i imenovanje pojmova prikazanih slikom.

ABC Maestro je jedinstveni pedagoško-rehabilitacijski softver na hrvatskom jeziku za učenje čitanja, pisanja i tipkanja. Sastoji se od aktivnosti učenja slova, riječi i brojki. Boljitak učenja slova na tipkovnici vidljiv je i u mogućnosti da u tom procesu sudjeluju i učenici s teškoćama u psihomotornom razvoju jer ne zahtijeva usvojenost određenih grafomotoričkih vještina, a pozitivna strana je i veća motivacija i pažnja korisnika. Korisnici tijekom početnih etapa svih igara imaju podršku u učenju u obliku oznaka na virtualnoj tipkovnici ili napisanog predloška traženog slova u krugu za pisanje slova, odnosno dana im je točna uputa o tome gdje se nalazi tipka koju treba pritisnuti i u kojem trenutku. Opismenjavanje djece s teškoćama može biti veoma zahtjevno i ponekad sporo, a upravo ABC Maestro može poslužiti terapeutima, učiteljima i roditeljima kao brži, alternativni pristup poučavanja pisanju i čitanju. ABC Maestro program odlično se uklapa u „korak-po-korak“ učenje u posebno dizajniranom svijetu prepunom zabavnih zadataka i veselih boja koji jako utječu na motivaciju i interes djece. ABC Maestro program nudi individualizirane postavke koje je moguće potpuno prilagoditi za svakog korisnika, ovisno o njegovim potrebama. Zadatci gradiraju od lakših prema težim, a nakon svakog odgovora osigurana je primjerena povratna informacija. 

Iskustva u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma i  s intelektualnim teškoćama pokazuju nam da bi uz ovaj programski paket učenici mogli brže učiti čitanje i pisanje na zabavan način.

Štipaljke pričalice na jednostavan način omogućuju pridruživanje pojma  prezentiranoga digitaliziranim govorom konkretnom predmetu, te na zabavan, motivirajući način, kroz igru olakšavaju usvajanje komunikacijske funkcije imenovanja.

Pričajući foto album jednostavan je za uporabu i za korisnika i za učitelja/terapeuta, sadrži 15 obostranih stranica u koje je moguće uložiti fotografije, slike, ... te snimiti digitalizirani govor (do 10 sek. po stranici). Ovisno o potrebama, može poslužiti kao alat za učenje komunikacijskih funkcija, ali i kao osobni komunikator.

Veliki brojač vremena vizualizira protok vremena, te omogućuje zorno predočiti  učenicima s teškoćama koliko vremena trebaju raditi na zadatku i, istovremeno, kada slijedi motivator (odmor, njima zabavna aktivnost, neki drugi oblik nagrade). Moguće je koristiti i zvučni signal, osobito u grupnim aktivnostima.

Korist za ciljanu skupinu

Nepobitno je da potpomognuta komunikacija zamjenjuje nekonvencionalne komunikacijske načine onima konvencionalnijima, omogućuje socijalno prihvatljivo načine izražavanja potreba, želja i osjećaja, razvoj vještina socijalne interakcije, te u konačnici pomaže djeci i mladima sa složenim komunikacijskim potrebama razviti snažne socijalne mreže u svojoj zajednici, što može pomoći osobama s poremećajem iz spektra autizma i intelektualnim teškoćama da postanu aktivni članovi društva u kojemu žive. Jednostavni komunikatori i prateći komunikacijski softveri omogućuju ovim osobama oblikovanje vlastitih komunikacijskih poruka i izražavanje vlastite osobnosti. Također, kako bi osobe s različitim teškoćama mogle samostalno koristiti računalo, komunicirati s okolinom i učiti, korištenje određenih softvera i pomagala služi im kao zamjena za standardni pristup računalu te olakšavaju njegovo korištenje.

Zaključno:

„Nabava pomagala samo je početak avanture u kojoj osoba otkriva svoj glas.“ (www.asha.org),

„Važno je svakoj osobi koja koristi potpomognutu komunikaciju omogućiti da može reći kada god poželi, što god poželi i kako god poželi“ jer

SVI IMAJU PRAVO KOMUNICIRATI!

Prijavom na natječaj i odobravanjem projekta udruge „RTL pomaže djeci“ ostvaren je naš prvi cilj projekta – nabava potrebne opreme za potpomognutu komunikaciju!

Opširnije:O projektu KOMUNIKACIJA JE NEOTUĐIVO LJUDSKO PRAVO!

16. „Cash&Carry”

Korisnička ocjena:  / 0

Kulturno, promotivno-edukacijska manifestacija „Cash&Carry” ove je godine održana po šesnaesti puta. Nakon prošlogodišnje pauze (iz svima nam poznatih razloga) ovogodišnja manifestacija, održana je u subotu 15. svibnja. Bila je nešto manja i događajima skromnija, no i dalje je zadržala jednak humanitarni karakter kao i sve ove godine do sada. Prijateljstvo Studenata s Jabukovca i Centra za autizam započelo je 2011. godine, i s ponosom i srećom nastavilo se sve ove godine. Studenti treće godine preddiplomskog studija Nastavničkog odsjeka Likovne kulture i ove su, 2021.godine, na svojoj Humanitarki prikupljali sredstva za UZ Grana. Osim što su studenti donirali svoja umjetnička ostvarenja u korist Zadruge, na Humanitarki su se prodavali i radovi nastali u svim sekcijama Grane. Ulazni hol Jabukovačke Akademije obogaćen je tepisima, keramičkim vazama i zdjelama, privjescima za ključeve, staklenim križevima i ostalim rukotvorinama naših vrijednih zadrugara.

No Centar se ima hvaliti mnogim likovnim ostvarenjima tako da je, osim prodajne izložbe naše Grane, u prekrasnom prostoru Akademije, rame uz rame sa studentima, budućim velikim hrvatskim umjetnicima, postavljena izložba radova nastalih na Likovnoj kulturi i Likovnoj terapiji. Izložba “Zagreb očima Djeteta”, ranije prezentirana u Hrvatskom školskom muzeju, savršeno se uklopila u prostor Jabukovca i dala prekrasnu počast našemu gradu.

Još jednom veliko hvala našim prijateljima s Jabukovca.

Malo je reći da se veselimo idućoj godini i da se nadamo ponovnim druženjima i u našemu Centru!

Opširnije:16. „Cash&Carry”

Obilježavanja Svjetskog dana svijesti o autizmu u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti

Korisnička ocjena:  / 0

U cijelome svijetu travanj je obojen u plavo. U ovo vrijeme pandemije, kada se gotovo sve aktivnosti sele na ekrane, prijateljstvo i partnerstvo dvije velike ustanove se nastavilo. Centar za autizam i Nacionalni muzej moderne umjetnosti nastavili su svoju višegodišnju suradnju i obilježili ovogodišnji Svjetski dan svijesti o autizmu okruženi nekim od najvećih velikana hrvatskog likovnog stvaralaštva.
Naši su učenici i korisnici mogli uživati u radovima boje travnja koje su stvarali umjetnici poput Kate Mijatović, Ljerke Šibenik i Anta Jerkovića ili Emanuela Vidovića, na izložbi Predsuvremena akcija – postmoderna reakcija pod stručnim vodstvom muzejske pedagoginje, voditeljice pedagoškog odjela i dugogodišnje prijateljice Centra za autizam - Iris Poljan, mag.educ.art.
 Osim obilaska izložbe, učenici su imali priliku stvarati u samome prostoru muzeja. Iako bi i pogled kroz prozor na prekrasan zeleni Zrinjevac bio dovoljna inspiracija, u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti inspiracije doista ne manjka.
Prva je grupa inspiraciju za svoje stvaralaštvo pronašla u radovima Julija Knifera, dok se druga grupa za inspiraciju okrenula prema teksturalno ekspresivnijem Ivi Gattinu. Oba rada, oba umjetnika, obije inspiracije imaju i neke zajedničke čimbenike- monokromiju. Naši su učenici i korisnici svoje interpretacije radova spomenutih umjetnika izrađivali u kombiniranoj tehnici kolaža. Istraživali su oblike, igrali su se teksturama i izlazili su u prostor preuzimajući ulogu umjetnika u kreativnom okruženju muzeja. Zadovoljni rezultatima svoga rada, učenici su sretno i ponosno svoje radove ponijeli u školu gdje ćemo i sami imati malu izložbu i dašak atmosfere Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti prenijeti i u naš prostor.
Sretni smo i ponosni na ovu suradnju i dugogodišnje prijateljstvo, te smo sigurni da će, kada napokon završi ovo teško razdoblje, naše prijateljstvo i suradnja postati još veće i snažnije.

Opširnije:Obilježavanja Svjetskog dana svijesti o autizmu u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti

ZAJEDNO U PLAVOM

Korisnička ocjena:  / 1

Ovogodišnje obilježavanje Dana svjesnosnosti o autizmu (kao i cijelog mjeseca travnja, kao Mjeseca svjesnosti o autizmu) potaknulo nas je na ostvarivanje prve suradnje s DV Utrina, a krenuli smo s područjem likovnosti. Iako je suradnja na početku bila zamišljena u vidu zajedničke likovno-kreativne radionice, zbog loše epidemiološke situacije od toga smo odustali, tako da su se aktivnosti odvijale u skladu sa svim propisanim mjerama, te smo radili odvojeno, u svojim “balončićima”. Cilj je bio upoznavanje i druženje djece našeg i susjednog vrtića u radnom, veselom i kreativnom ozračju, sa zadatkom izrade velike zajedničke slagalice, koja bi simbolizirala povezanost naših dvaju vrtića na temu autizma. Za temu likovne suradnje odabrali smo slagalicu u kojoj će biti objedinjeni vizualni simboli autizma: oblici puzzla, baloni i plava boja, a nazvali smo je “ZAJEDNO U PLAVOM”.

U radu smo koristili različite likovne tehnike, poštujući dječje afinitete i individualne sklonosti: crtali smo, slikali, rezali, trgali i gužvali papiriće, lijepili, otiskivali dlanove..., radili smo mnoštvo veselih motiva - cvijeće, srca, duge, leptire, ukrašavali smo plave balone obojanim puzzlima, napravili veliko sunce...

Djeca iz skupine “Lavići” (skupina djece s teškoćama u razvoju) iz DV Utrina, svoj dio velike slagalice vrijedno su radili uz pomoć svojih teta, prof. eduk. reh. Ivane Atalić, odgajateljice Maje Kelave i njegovateljice Stele Bosek. I naši klinci bili su vrlo kreativni i vrijedni i svoje zadatke uspješno su odradili na satovima likovne terapije, sa svojom likovnom terapeutkinjom Ljiljanom Horvatić, prof. lik. kulture.

Fotografije koje smo snimili u oba vrtića najbolje “govore” i pokazuju dio veselja  i stvaralačkog ozračja u kojem je nastao naš zajednički uradak, kojega smo na kraju spojili na panou u prostoru našeg vrtića. Dva “zagrljena djeteta”

koja u rukama drže mnoštvo plavih balona veselo će vam se smješiti slijedećih nekoliko tjedana.

S  nadom u skoro “novo (staro) normalno”, veselimo se budućim suradnjama, druženjima i zajedničkim aktivnostima. Bez zaštitnih maski.

Opširnije:ZAJEDNO U PLAVOM

GDJE SMO

Kalendar šk.god.2021/22

Galerija Slika i Radova