Drugi međunarodni sastanak projektnih timova europskog projekta

Korisnička ocjena:  / 0

 

Dobre aplikacije za obrazovanje GA –TE

Projektni timovi OŠ Antona Skale iz Beograda, OŠ Antona Janše iz Radovljice i Centra za autizam iz Zagreba koji su partneri na europskom projektu Dobre aplikacije za obrazovanje  GA – TE održali su 23. i 24. kolovoza 2022. drugi po redu međunarodni sastanak u Sloveniji, u prostorijama OŠ Antona Janše u Radovljici.

Uvod u sastanak bio je osvrt na protekle projektne aktivnosti. Svi nastavni materijali iz matematike, prirode i društva i materinjeg jezika izrađeni su i spremni za stavljanje u digitalni oblik. Video vezom su se na sastanak uključili i programeri koji rade na aplikaciji i pripremaju platformu za digitalizaciju nastavnih materijala. Programeri su pokazali naslovnu stranicu aplikacije koja uključuje mjesto za registraciju korisnika, način podjele područja i tema. Objasnili su i koje naloge za korištenje u aplikaciji pripremaju. Na sastanku je dogovoren  i konačan izgled loga za aplikaciju. Vezano za napravljene nastavne materijale predloženo je da se svi oni još jednom pažljivo pregledaju.

Na sastanku je u ime partnera iz Slovenije Gregor Skumavc predstavio opći plan evaluacije projekta. Važno je da se evaluira svaka etapa projekta. Veoma je važna i evaluacija nastavnog materijala koju će obavljati učitelji i roditelji. Dakako, pratit ćemo i učenike, kako oni koriste obrazovne materijale i koje rezultate postižu. U svrhu evaluacije izrađena je ljestvica za ocjenjivanje obrazovnih materijala.

Ravnateljica Centra za autizam Žarka Klopotan predstavila je opći plan diseminacije – širenja projektnih rezultata. Iznijela je vremenski okvir u kojem će se odvijati aktivnosti i koji će se sve kanali koristiti kako bi se zainteresiranima omogućilo da dobiju potrebne informacije o rezultatima projekta. U sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, konferencijama, da bi se učiteljima i stručnim suradnicima i svima zainteresiranima predstavili i dali na korištenje i nastavni materijali i aplikacija, bit će i dalje uključeni svi partneri sa svim raspoloživim alatima.

Na sastanku su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti. Uz radni dio, sastanak je sadržavao i upoznavanje prirodnih ljepota Bleda, Bohinja i zanimljivosti Radovljice. Ozračje je bilo vrlo ugodno, poticajno i motivirajuće zahvaljujući trudu naših domaćina iz OŠ Antona Janše. Projektni tim iz Centra za autizam pripremit će Treći međunarodni sastanak koji će se održati u svibnju 2023. u Zagrebu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

Opširnije:Drugi međunarodni sastanak projektnih timova europskog projekta 

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje

Korisnička ocjena:  / 0

 

U vrijeme eksponencijalnog rasta moderne tehnologije primijećen je nedostatak primjerenih nastavnih materijala prilagođenih djetetu, posebno djetetu s teškoćama u razvoju, učitelju ali i sadržajima nacionalnog kurikuluma.

Tako se rodila ideja za novi projekt!

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje, odobren je od strane Erasmus + Nacionalne agencije, a u njemu sudjeluju i surađuju četiri partnera iz tri susjedne zemlje. To su: OŠ „Anton Skala” (u ulozi koordinatora projekta) i Zavod za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja (Srbija), OŠ „Antona Janše” (Slovenija) i Centar za autizam (Hrvatska).

Glavna ideja vodilja projekta je izrada besplatne i jednostavne baze materijala i aplikacija koji prate nastavni plan i program, a namijenjena je učenicima koji se školuju po individualiziranom odgojno-obrazovnom programu, u našim redovnim školama po individualiziranom pristupu i  prilagođenom programu. Poseban naglasak stavljen je na učenike sa intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma, ali i drugim teškoćama u razvoju, u nižim razredima osnovne škole (od 1. do 4. razreda). Područja koja će materijal pokrivati su: materinji jezik (hrvatski, srpski, slovenski), matematika te priroda i društvo.

Centar za autizam je zadužen za izradu prilagođenog nastavnog materijala iz područja matematike. Isti će biti u skladu sa nacionalnim kurikulumom svake zemlje partnera te bi time odgovorili na višestruke potrebe učitelja ali i učenika. Izrađene materijale koristili bi učitelji u redovnom sustavu obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju kako bi još kvalitetnije izvodili nastavu primjerenu svim učenicima u razredu ali i učitelji u posebnim oblicima školovanja.

Prvi korak ka ispunjavanju ciljeva je u trenutku pisanja teksta već ispunjen; Centar i ostale škole partneri su inicijalnom anketom prema redovnim školama istražili u kojim je područjima učenicima i nastavnicima potrebno najviše podrške u vidu materijala. Daljnji koraci uključuju izradu nastavnih materijala za učenike i njihovo unošenje u aplikaciju, edukaciju učitelja kako koristiti, izrađivati i primjenjivati materijale iz aplikacije u nastavi te učinkovita diseminacija projekta. Korištenjem aplikacije postići će se osuvremenjivanje nastave i podizanje inkluzivne nastave na višu razinu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462