Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje

Korisnička ocjena:  / 0

 

U vrijeme eksponencijalnog rasta moderne tehnologije primijećen je nedostatak primjerenih nastavnih materijala prilagođenih djetetu, posebno djetetu s teškoćama u razvoju, učitelju ali i sadržajima nacionalnog kurikuluma.

Tako se rodila ideja za novi projekt!

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje, odobren je od strane Erasmus + Nacionalne agencije, a u njemu sudjeluju i surađuju četiri partnera iz tri susjedne zemlje. To su: OŠ „Anton Skala” (u ulozi koordinatora projekta) i Zavod za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja (Srbija), OŠ „Antona Janše” (Slovenija) i Centar za autizam (Hrvatska).

Glavna ideja vodilja projekta je izrada besplatne i jednostavne baze materijala i aplikacija koji prate nastavni plan i program, a namijenjena je učenicima koji se školuju po individualiziranom odgojno-obrazovnom programu, u našim redovnim školama po individualiziranom pristupu i  prilagođenom programu. Poseban naglasak stavljen je na učenike sa intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma, ali i drugim teškoćama u razvoju, u nižim razredima osnovne škole (od 1. do 4. razreda). Područja koja će materijal pokrivati su: materinji jezik (hrvatski, srpski, slovenski), matematika te priroda i društvo.

Centar za autizam je zadužen za izradu prilagođenog nastavnog materijala iz područja matematike. Isti će biti u skladu sa nacionalnim kurikulumom svake zemlje partnera te bi time odgovorili na višestruke potrebe učitelja ali i učenika. Izrađene materijale koristili bi učitelji u redovnom sustavu obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju kako bi još kvalitetnije izvodili nastavu primjerenu svim učenicima u razredu ali i učitelji u posebnim oblicima školovanja.

Prvi korak ka ispunjavanju ciljeva je u trenutku pisanja teksta već ispunjen; Centar i ostale škole partneri su inicijalnom anketom prema redovnim školama istražili u kojim je područjima učenicima i nastavnicima potrebno najviše podrške u vidu materijala. Daljnji koraci uključuju izradu nastavnih materijala za učenike i njihovo unošenje u aplikaciju, edukaciju učitelja kako koristiti, izrađivati i primjenjivati materijale iz aplikacije u nastavi te učinkovita diseminacija projekta. Korištenjem aplikacije postići će se osuvremenjivanje nastave i podizanje inkluzivne nastave na višu razinu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

 

 

 

Kalendar šk.god.2021/22

Galerija Slika i Radova