Centar za autizam Zagreb

Obrazovni materijali

 

Aktivnosti označene narančastom bojom u rasporedu nalaze se u košuljicama koje ste preuzeli u Centru za autizam ili na web stranici Centra, a usklađeni su s temama koje po godišnjem planu i programu obrađujemo te s individualnim ciljevima za svako dijete. Za upute u radu se čujemo telefonski.

Aktivnosti označene zelenom bojom u rasporedu odnose se na vještine svakodnevnog života. Cilj je potaknuti dijete da što više aktivnosti pokuša odraditi samostalno. Stoga dajte vremena djetetu da samostalno opere ruke, izuje se, drži četkicu, odnese svoj tanjur od stola, drži čašu/žlicu/hranu/četkicu za zube, samostalno se pere za vrijeme tuširanja. Raspored je podložan promjenama te ga Vi slobodno prilagodite mogućnostima i interesima vlastitog djeteta. 

 

RAZREDI 1.-4.

RAZREDI 5.-8.

Hrvatski jezik 1. dio

Hrvatski jezik 2. dio

Hrvatski jezik 1.dio

 

Matematika 1. dio

Matematika 2. dio

Matematika 1. dio

Matematika 2. dio

Priroda i društvo 1. dio

Priroda i društvo 2. dio

Priroda i društvo 1. dio

Priroda i društvo 2. dio

 

Tehnički

Poveznice

Potres 

Vjeronauk 1. dio

Vjeronauk 2. dio

Vjeronauk 1. dio

Vjeronauk 2. dio

Kineziterapija 1. dio

Kineziterapija 2. dio

Kineziterapija 3. dio

Kineziterapija 4. dio

Kineziterapija 5. dio

Kineziterapija 6. dio

Kineziterapija 7. dio

Kineziterapija 8. dio

Kineziterapija 9. dio

Likovna kultura 1. dio

Likovna kultura 2. dio

Likovna kultura 3. dio

Likovna kultura 4. dio

Likovna kultura 5. dio

Likovna kultura 6. dio

Likovna kultura 7. dio

Likovna kultura 8. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 1. dio

             Tjelesna i zdravstvena kultura 2. dio

             Tjelesna i zdravstvena kultura 3. dio

             Tjelesna i zdravstvena kultura 4. dio

     Tjelesna i zdravstvena kultura 5. dio

     Tjelesna i zdravstvena kultura 6. dio

     Tjelesna i zdravstvena kultura 7. dio

     Tjelesna i zdravstvena kultura 8. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 2. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 3. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 4. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 5. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 6. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 7. dio

           Tjelesna i zdravstvena kultura 8. dio

                                                                   Glazbene aktivnosti


                                                                KVIZ

Godišnje doba proljeće i blagdan Uskrs

                                                                KVIZ

                                                        Zdravlje i higijena

                                                                KVIZ

                                                                    Prostorni odnosi

 

 

SKUPINE 7. – 14.

SKUPINE 14. – 21.

Boje

Grafomotorika

Grafomotorika

Proljeće od kuće do škole 1

Proljeće od kuće do škole 2

Proljeće od kuće do škole 3

Proljeće od kuće do škole 4

Proljeće 1
Proljeće 2
Proljeće 3

Kreativni razvoj-Uskrs

Otvori prozor proljeću pjesmica i zadaci

Pisanica-pjesmica i pitanja sa zadacima

Skriveni Uskrs-pjesmica i zadaci

Zekina kotara-pjesmica i zadaci

Čitamo priče i gledamo crtani film

Čitamo slikopriču

 

Proljeće

Bojanje i ukrašavanje pisanica prirodnim materijalima

Duga

Proljetna gužva-pjesmica sa zadacima

Upute za roditelje
(kako djetetu pomoći pri nošenju sa stresom i
strahom nakon potresa)

Uskrs-pisanice (rad sa škarama)

Uskrsna kreativna radionica

Uskrsno jutro-slikopriča

Zadaci izobrazbe

Zeko trenira-pjesmica sa zadacima

Čemu služi baka

Čemu služi brat

Čemu služi djed

Čemu služi mama

Čemu služi sestra

Čemu služi tata

Dom i obitelj - nastavni listići

Dom i obitelj - slikopriče

Napravi pokus sa svojim roditeljima

Priče na znakovnom jeziku

Promet

Promet - slikopriče

Bratska ljubav - tekst i pitanja

Dom i obitelj - nastavni listići

Dom i obitelj - online kvizovi

Domaćinstvo

Kreativni zadaci

Obitelj Jež - priča i pitanja

Priče na znakovnom jeziku

Promet - online kvizovi

Promet

Semafor - pjesmica i pitanja

Uradi sam

 

Majčin Dan

Voće i povrće

Životinje

Majčin Dan

Voće i povrće

Životinje

Boje - radni listići

Pekar

Prostorni odnosi

TZK vježbe

Zanimanja

Boje

Pekar

Prostorni odnosi

Zanimanja

Bojanka-ljeto

Količine

Kreativni zadaci za izradu

Grafomotorički zadaci-ljeto

Radni ljetni zadaci

Količine

Kreativni zadaci-ljeto

Radni listovi-ljeto

Grafomotorički zadaci-ljeto

Pronađi razliku na slikama-ljeto

Vizualna percepcija

Vježbe slušnog i vidnog razlikovanja

Vježbe vidnog razlikovanja

Zdravlje

Zdravlje

Vjeronauk

Vjeronauk 1. dio

Vjeronauk 2. dio

Vjeronauk 1. dio

Vjeronauk 2. dio

Kineziterapija 1. dio

Kineziterapija 2. dio

Kineziterapija 3. dio

Kineziterapija 4. dio

Kineziterapija 5. dio

Kineziterapija 6. dio

Kineziterapija 7. dio

Kineziterapija 8. dio

Kineziterapija 9. dio

Likovna kultura 1. dio

Likovna kultura 2. dio

Likovna kultura 3. dio

Likovna kultura 4. dio

Likovna kultura 5. dio

Likovna kultura 6. dio

Likovna kultura 7. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 1. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 2. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 3. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 4. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 5. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 6. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 7. dio

Tjelesna i zdravstvena kultura 8. dio

Glazbene aktivnosti

KVIZ

Godišnje doba proljeće i blagdan Uskrs

KVIZ

Zdravlje i higijena

 

                                                                               KVIZ

 

                                                                      Prostorni odnosi

 

 

 

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica