Projekt Novi Jelkovec

Korisnička ocjena:  / 0

PROJEKT NOVI JELKOVEC

MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA

 

 

Projekt Novi Jelkovec-mjesto neovisnog življenja provodi Grad Zagreb u partnerstvu sa:

 • Malim domom-Zagreb dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži,
 • Centrom za rehabilitaciju Silver,
 • Centrom za rehabilitaciju Stančić,
 • Centrom za autizam
 • Hrvatskim savezom udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji OSIce.

 

Cilj projekta:

Kroz razvoj novih, učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji te umrežavanju i jačanju kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom.

 

Projekt započeo 29. lipnja 2020.       

Trajanje projekta je 18 mjeseci

Vrijednost projekta je 1.472.882,50 kuna

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

 

Projektne aktivnosti:

1. Razvoj i pružanje socijalnih usluga

1.1. mapiranje područja provedbe i odabir korisnika

1.2. razvoj usluge savjetovanja i pomaganja koja uključuje osobno usmjereni razvoj,

karijerno savjetovanje, psihološku podršku i socijalnu rehabilitaciju

1.3. formiranje mobilnog tima

1.4. adaptiranje prostora koji će se koristiti za rad sa korisnicima, članovima

obitelji i stručnjacima


2.
Jačanje kompetencija projektnih partnera i lokalnih dionika

2.1. grupna supervizija  stručnjaka na Projektu

2.2. radionice prijenosa znanja između stručnjaka partnera

2.3. radionice prijenosa znanja na stručnjake lokalnih dionika

2.4. radionice prijenosa znanja na stručnjake Centra za pružanje

usluga u zajednici Novi Jelkovec

 

3. Razvoj i provedba cjelogodišnjeg programa događanja u zajednici

3.1. razvoj  programa događanja u zajednici

3.2. provedba programa događanja u zajednici

 

Tko može koristiti usluge:

 • Odrasle osobe s invaliditetom i njihove obitelji s područja Grada Zagreba (Sesvete), Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke te Vukovarsko-srijemske županije
 • Koje ne koriste navedene usluge od strane drugih pružatelja usluga

Za korištenje usluga u sklopu projekta potrebno je dostaviti:

Za osobe s invaliditetom-presliku osobne iskaznice i nalaza, rješenja ili mišljenja relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

Za članove obitelji: ispuniti obrazac Izjave da skrbe o uzdržavanom/ovisnom članu, osobi s invaliditetom

 

Koje usluge možete koristiti:

1. Usluge savjetovanja i pomaganja: psihologa, socijalnog radnika, edukacijskog rehabilitatora, radnog terapeuta, kineziterapeuta .

Uključuje sve oblike stručne pomoći, savjetovanje i usmjeravanje koja se pruža radi prevladavanja teškoća u vezi s invaliditetom ili drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima, poput aktualnih uzrokovanih potresom i epidemijom korona virusa kao i onih uzrokovanih nedostatnom stručnom podrškom u svakodnevnom životu. Usluga uključuje savjetodavne razgovore,  pomoć u pribavljanju potrebnih informacija, pomoć u ostvarivanju kontakata s drugim pružateljima usluga ili dionicima radi prevladavanja pojedinih poteškoća,  podršku i pomoć u razvijanju i unapređivanju socijalnih vještina, savjetodavno-terapijsku i socijalno-edukativnu uslugu, savjetodavne i terapijske razgovore. Organiziraju se individualna savjetovanja i grupe podrške roditeljima u cilju njihova osnaživanja, jačanja osobne i obiteljske otpornosti, pružanja psihosocijalne podrške, razvijanja socijalnih vještina roditelja, razmjene iskustava roditelja, savjetovanja i informiranja o pravima osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, podrška u  svakodnevnoj skrbi vezano uz probleme u ponašanju, mentalno i opće zdravlje, tranzicija u programe za odrasle osobe.

2.  Osobno usmjereno planiranje: je usluga važna u situacijama potrebe prijelaza od jednog pružatelja usluga k drugom kao i kod značajnih promjena u životu osobe. Na temelju procjena snaga osobe i potrebne podrške, na temelju procjene mogućnosti dobivanja potrebne podrške te analize socijalne mreže osobe s invaliditetom, u suradnji s obitelji i bliskim osobama provodi se planiranje pojedinog ili svih segmenata življenja osobe s invaliditetom uključujući: stanovanje, radne aktivnosti, rekreaciju i slobodno vrijeme, cjeloživotno obrazovanje, zdravlje i mentalno zdravlje, komunikaciju, uključenost u zajednicu i izgradnju socijalne mreže, mobilnost, financijsku sigurnost i zastupanje prava i potreba osobe. Osoba s invaliditetom je pri tome u fokusu, što ona želi i kako zamišlja svoj život, a ukoliko nije u mogućnosti samu sebe zastupati, zastupaju je bliske osobe i svi oni pozvani na planiranje s njene strane.

3.  Usluge socijalne rehabilitacije: kreativne radionice, rekreacija u zajednici, sudjelovanje na manifestacijama i druženjima u zajednici.

4. Karijerno savjetovanje: uključuje upoznavanje korisnika s konceptom karijernog savjetovanja, individualni savjetodavni rad s korisnikom – osvještavanje vlastitih mogućnosti i ograničenja, stvaranje realne slike o sebi, istraživanje radnih mogućnosti u skladu sa željama i preferencijama korisnika te njegovim mogućnosti/ograničenjima.

 

Kako dobiti uslugu - kontakti:

1. Prijavom potrebe Mobilnom timu Novi Jelkovec radnim danom od 7-15 sati (korisnici Centra za autizam četvrtkom):

 

Ivan Zečević, psiholog, telefon 099/ 677 7383

 ivanzecevic92psiho@hotmail.com

Marija Barišić, socijalna radnica, telefon 099/ 197 8513

 marija.barisic.17@gmail.com

2. Prijavom potrebe Stručnom timu ustanove partnera

Prvi bilten projekta "It's OK"

Korisnička ocjena:  / 0

 

 

 

 

Izašao je prvi bilten projekta "It's OK" i u njemu su sadržane sve dosadašnje aktivnosti i tijek  projekta uključujući događaje i rezultate ove Erasmus + inicijative. Detaljne informacije mogu se pronaći i na web stranici projekta http://itsok.rs/ ili putem projektne Facebook stranice https://www.facebook.com/tojeuredu.

Praktikumi (socijalne priče) iz područja ponašanja, škole, dnevnih rutina i zdravlja dostupni na web stranici projekta http://itsok.rs/ te su besplatni za preuzimanje.

 

Transnacionalni sastanak projektnih partnera

Korisnička ocjena:  / 0

 

 

 

 

Dana 2. i 3. listopada 2020. g. održan je drugi po redu transnacionalni sastanak projektnih partnera Erasmus+ "ItsOK!" projekta, on line.
Organizator sastanka bilo je Centar za specijalnu edukativnu podršku "Dr. Peter Beron", iz Vidina, Bugarska. Na sastanku su dogovorene daljnje projektne aktivnosti, izrada novih priča za učenje društvenih vještina koje će se uskoro moći preuzeti s portala, te planiranje aktivnosti širenja informacija i novosti o samom projektu.
2019-1-RS01-KA201-000835

 

Sve informacije o tijeku i napretku projekta, kao i preuzimanje dostupnih materijala moguće je na mrežnim stranicama "Its OK!" projekta: http://itsok.rs/

Više članaka ...

 1. Virtualna konferencija za stručnjake u sklopu projekta ''Osnaživanje stručnjaka za pružanje podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma’’
 2. Sastanak projektnih timova u okviru projekta „To je u redu – It's OK“
 3. Edukacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
 4. Profesionalno osnaživanje asistenata/ pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA (poremećaj iz spektra autizma) 02.10.2018. – 01.10.2019.
 5. Profesionalno osnaživanje asistenata/pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA (poremećaj iz spektra autizma)
 6. DISEMINACIJA PROJEKTA PROFESIONALNO OSNAŽIVANJE ASISTENATA/POMOĆNIKA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S PSA (poremećaj iz spektra autizma)
 7. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 8. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 9. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 10. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 11. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 12. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 13. Northampton
 14. Profesionalno osnaživanje asistenata/pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA (poremećaj iz spektra autizma)
 15. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 16. Profesionalno osnaživanje asistenata/ pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 17. 2. Transnacionalni sastanak partnera međunarodnog Erasmus+ projekta Autism Spectrum Disorder – Empowering and supporting teachers(ASD-EAST)
 18. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 19. Profesionalno osnaživanje asistenata/ pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 20. Profesionalno osnaživanje asistenata/ pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA- poremećaj iz spektra autizma

GDJE SMO

Kalendar šk.god.2021/22

Galerija Slika i Radova