Special Hearts for a Beautiful Earth - Constanta, Rumunjska

Korisnička ocjena:  / 0

 

Projekt Special Hearts for a Beautiful Earth, koji spaja tri škole u tri države, upravo je ostvario svoj prvi susret, prvu aktivnost u Constanti u Rumunjskoj u trajanju od 29. svibnja do 4. lipnja 2022. Upravo je u tom gradu na Crnom moru CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "MARIA MONTESSORI", škola koja je glavni organizator projekta. Iz Centra za autizam sudjelovale su naše kolegice Ivana Sladić Kljajić, Ana Ružić, Ana Melita Pokupec te Stanka Pinjuh. Predstavnike partnerskih škola, Nazilli Ozel Egitim Meslek Okulu, iz grada Nazilli u Turskoj, te našeg Centra za autizam, osim gostoprimstva, neizmjerne ljubaznosti i prijateljstva, dočekale su jako zanimljive radionice namijenjene osmišljavanju sadržaja prilagođenih radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Stručnjaci iz područja edukacijske rehabilitacije i biologije te predstavnici raznih grana obrazovanja predstavljali su niz kreativnih načina i metoda poučavanja sadržaja ekološke tematike učenika s višestrukim teškoćama. Na koji način reciklirati, ponovno upotrijebiti ili pak pravilno pohraniti, nešto je što prvo učitelj mora naučiti kako bi onda to znanje mogao prenijeti svojim učenicima. Kada je pritom riječ o učenicima s teškoćama, od velike je važnosti da sadržaj bude kvalitetno pripremljen i pomno prilagođen ciljanoj skupini i upravo je zato priprema aktivnosti od presudne važnosti. Kroz pet dana radionica smišljalo se, pripremalo i diskutiralo o sadržajima, s naglaskom na kreativni rad, koje bi mogli pripremiti i prenijeti svojim učenicima s jednim ciljem - osnaživanjem učeničkih potencijala kako bi i oni dugoročno mogli doprinijeti zaštiti našega planeta. Prva faza projekta iznjedrila je mnoge ideje, motivirala sve sudionike na dodatno zalaganje u vlastitom radu, potaknula na razmišljanje o vlastitim navikama. Sada je na nama da ta usvojena nova znanja prilagodimo i prenesemo svojim učenicima u našem Centru.

Zahvaljujemo svim djelatnicima Maria Montessori škole na gostoprimstvu i fantastičnoj organizaciji, te nestrpljivo očekujemo jesen kada ćemo u našoj školi ugostiti partnere, prijatelje iz Rumunjske i Turske. Naš je tim već entuzijastično krenuo s pripremama!

Opširnije:Special Hearts for a Beautiful Earth - Constanta, Rumunjska

„Special Hearts for a Beautiful Earth“ SHBE

Korisnička ocjena:  / 0

Centar za autizam jedan je od partnera u međunarodnom Erasmus+ projektu (Small - scale partnerships in school education). Projekt je namijenjen učenicima s posebnim obrazovnim potrebama iz sličnih inkluzivnih obrazovnih centara iz različitih zemalja, učiteljima edukacijskim rehabilitatorima, odgajateljima, roditeljima – kao obrazovnim partnerima i lokalnoj zajednici. Ovim projektom nastojimo podržati nacionalni i europski projekt održivog razvoja. Projekt će se odvijati kroz tri transnacionalne aktivnosti u kojima će sudjelovati sve zemlje partneri (1. transnacionalna aktivnost - Constanta, Rumunjska 30.5.2022.- 3.6.2022., 2. transnacionalna aktivnost - Zagreb, Hrvatska listopad 2022., 3. transnacionalna aktivnost - Nazilli, Turska svibanj 2023.) te kroz niz aktivnosti koje će provoditi sudionici projektnog tima i ostali suradnici na projektu zajedno s učenicima navedenih škola u periodu od 1.3.2022. do 1.9.2023.

Organizator projekta je Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Maria Montessori (Rumunjska, Constanta).

Školski centar za inkluzivno obrazovanje Maria Montessori Constanta javna je ustanova koja pruža obrazovne usluge djeci s posebnim potrebama. Cilj je poticati, podržati i unaprijediti potencijale djece u partnerstvu s njihovim obiteljima i lokalnom zajednicom, pružiti jednake mogućnosti u obrazovanju te povećati šanse za integraciju djece s teškoćama u društvo. Pružaju edukativne i terapeutske usluge djeci na području općine Constanta i okolnih mjesta.

ŠKOLE PARTNERI PROJEKTA

Nazilli Ozel Egitim Meslek Okulu (Turska, Nazilli) je javna škola koja pruža obrazovanje za učenike s lakšim mentalnim poteškoćama. Škola je i centar za stručno osposobljavanje. Osnovana je 2001. i obuhvaća osnovno i srednjoškolsko obrazovanje učenika u dobi od 10 do 22 godine. Cilj škole je uključivanje djece s mentalnim poteškoćama u društvo sukladno njihovim potrebama i mogućnostima.

Centar za autizam (Hrvatska, Zagreb) posebna je škola koja pruža niz odgojno-obrazovnih i socijalnih usluga osobama s autizmom, osobama s poteškoćama u učenju i njihovim obiteljima. Centar za autizam nastoji zadovoljiti individualne potrebe svakog korisnika, fokusirajući se na obrazovanje, emocionalnu i socijalnu dobrobit učenika. U sklopu Centra pružaju se usluge obiteljskog savjetovanja i podrške u kriznim situacijama. Aktivnosti u svakodnevnom radu s učenicima usmjerene su na komunikaciju, socijalizaciju, kognitivnu stimulaciju i razvoj životnih vještina.

Konkretni ciljevi koji se žele postići  ovim projektom 

Zaštita okoliša prioritet je suvremenog svijeta, prioritet koji se nalazi u Lisabonskoj strategiji i Strategiji održivog razvoja Europske unije. Svijet se neprestano mijenja. Nekad na bolje, nekad na gore. Ono što je sigurno je da se tim promjenama moramo prilagoditi. Za osobe s invaliditetom promjene predstavljaju dodatan napor. Pitanje je kako im možemo pomoći da se prilagode, da shvate promjene i nose se s njima te djeluju u skladu s tim. Kako im pomoći da razumiju klimatske promjene i bore se za spas Zemlje. Neka od mogućih rješenja su kroz rehabilitacijske postupke te kroz djelovanje u okviru vlastitih resursa. Djelovanjem do razumijevanja i učenja!

Većina učenika uključenih u projekt je u fazi konkretnih operacija stoga je potrebno da kroz konkretne situacije shvate važnost recikliranja i zaštite okoliša. Iskustvo nam je pokazalo da je jedna od ugodnijih terapija u koju možemo uključiti dijete s posebnim potrebama radna terapija, posebno likovna terapija. Likovna terapija djeci nudi ugodne aktivnosti, mogućnost poboljšanja kognitivnih, tjelesnih i motoričkih sposobnosti, mogućnost razvijanja samopouzdanja. Kroz umjetnost možemo slati poruke vezane uz klimatske promjene i koliko je važna intervencija svakoga od nas u spašavanju planeta. Kroz ovaj projekt pratimo:

- razvijanje osnovnih kompetencija djece uključene u projekt

- poboljšanje komunikacijskih vještina

– stjecanje kapaciteta i resursa za prilagodbu i integraciju

- razvijanje  vještina rješavanja problema u različitim situacijama

- razvijanje psihoemocionalnih vještina

- kreiranje situacija u kojima će se istaknuti ekološki problemi.

Uključenost u umjetničke manifestacije razvijat će samopoštovanje učenika, a stvaranje korisnih i kreativnih umjetničkih predmeta od materijala koji se mogu reciklirati i organiziranje izložbe za zajednicu povećat će svijest u važnosti zaštite okoliša. Predstavljanje  projekta i radova u lokalnoj zajednici stvarat će mogućnosti gradnje mostova između budućih poslodavaca i osoba s invaliditetom.

U svim ustanovama uključenim u projekt učenici s posebnim obrazovnim potrebama imaju širok raspon dijagnoza, s funkcionalnom raznolikošću. Medicinska dijagnoza nas ne sprječava da ih uključimo u ovaj projekt, u izvannastavne aktivnosti i promoviramo njihov rad, prilagođavajući se njihovim potencijalima i posebnostima. 

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje

Korisnička ocjena:  / 0

 

U vrijeme eksponencijalnog rasta moderne tehnologije primijećen je nedostatak primjerenih nastavnih materijala prilagođenih djetetu, posebno djetetu s teškoćama u razvoju, učitelju ali i sadržajima nacionalnog kurikuluma.

Tako se rodila ideja za novi projekt!

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje, odobren je od strane Erasmus + Nacionalne agencije, a u njemu sudjeluju i surađuju četiri partnera iz tri susjedne zemlje. To su: OŠ „Anton Skala” (u ulozi koordinatora projekta) i Zavod za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja (Srbija), OŠ „Antona Janše” (Slovenija) i Centar za autizam (Hrvatska).

Glavna ideja vodilja projekta je izrada besplatne i jednostavne baze materijala i aplikacija koji prate nastavni plan i program, a namijenjena je učenicima koji se školuju po individualiziranom odgojno-obrazovnom programu, u našim redovnim školama po individualiziranom pristupu i  prilagođenom programu. Poseban naglasak stavljen je na učenike sa intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma, ali i drugim teškoćama u razvoju, u nižim razredima osnovne škole (od 1. do 4. razreda). Područja koja će materijal pokrivati su: materinji jezik (hrvatski, srpski, slovenski), matematika te priroda i društvo.

Centar za autizam je zadužen za izradu prilagođenog nastavnog materijala iz područja matematike. Isti će biti u skladu sa nacionalnim kurikulumom svake zemlje partnera te bi time odgovorili na višestruke potrebe učitelja ali i učenika. Izrađene materijale koristili bi učitelji u redovnom sustavu obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju kako bi još kvalitetnije izvodili nastavu primjerenu svim učenicima u razredu ali i učitelji u posebnim oblicima školovanja.

Prvi korak ka ispunjavanju ciljeva je u trenutku pisanja teksta već ispunjen; Centar i ostale škole partneri su inicijalnom anketom prema redovnim školama istražili u kojim je područjima učenicima i nastavnicima potrebno najviše podrške u vidu materijala. Daljnji koraci uključuju izradu nastavnih materijala za učenike i njihovo unošenje u aplikaciju, edukaciju učitelja kako koristiti, izrađivati i primjenjivati materijale iz aplikacije u nastavi te učinkovita diseminacija projekta. Korištenjem aplikacije postići će se osuvremenjivanje nastave i podizanje inkluzivne nastave na višu razinu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

 

 

 

2. Transnacionalni sastanak partnera međunarodnog EU projekta u sklopu Erasmus+ projekta : Razred “A”: uključivanje i podrška za učenike s poremećajem iz spektra autizma u redovnim osnovnim školama

Korisnička ocjena:  / 1

 

 

The "A" class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom (The A Class)

26. 01. i 27. 01. 2022. održan je 2. Transnacionalni sastanak partnera međunarodnog Erasmus+ projekta The A Class. Domaćin nam je trebao biti naš koordinator Niels Christian Vestergaard, ravnatelj danske organizacije Sosu Ostjylland, ali zbog porasta broja zaraženih u epidemiji Covid 19 odlučili smo da će se ovaj sastanak ponovo održati na daljinu preko platforme Zoom.  

Prvi dan  partneri su radili na temama poput diseminacijske strategije, finaliziranja kurikuluma, priručnika te knjige aktivnosti. Dogovorili smo se da su materijali spremni za prijevod na jezike partnerskih zemalja. Također smo razgovarali o pripremi za podnošenje privremenog izvješća Agenciji te projekt menedžmentu.

Drugi dan smo raspravljali te odlučili o dizajnu infografike koja će pratiti materijale te o izgledu programa (software): “Upravljanje učionicom temeljen na pozitivnom pojačanju “ i platforme za e-učenje na kojoj će biti prezentirani svi materijali koji će služiti kao vodič i podrška u radu učiteljima i nastavnicima u čije su razrede uključeni učenici s poremećajem iz spektra autizma.

Partneri u projektu su Centar za autizam (Hrvatska), EURO-NET (Italija), Inercia Digital Sl (Španjolska), Masaryk University (Češka), Stando Ltd (Cipar) i Association for improving quality of life of people with autism spectrum disorders "Blue Firefly" (Makedonija) i koordinator Sosu Ostjylland (Danska)

Sudionici 2. Transnacionalnog sastanka

Unatoč Covid 19 pandemiji nastojimo izvršiti sve projektne aktivnosti, zahvaljujući profesionalnosti i želji svih partnera da se planirane aktivnosti ostvare.

Aktivnosti projekta možete pratiti na stranici https://theaclass.eu/ ili na Facebook – u https://www.facebook.com/KA2TheAclass/

 

The A Class tim Centra za autizam

Više članaka ...

 1. Likovne radionice
 2. Krećemo se i vježbamo
 3. Transnacionalni sastanak Erasmus+ projekta „Its OK!“
 4. „To je u redu!“
 5. Tribina međunarodnog EU projekta „To je u redu“
 6. Obilježavanje svjetskog Dana svijesti o autizmu
 7. Deseta godišnjica prve životne zajednice Centra za autizam u Novom Jelkovcu
 8. Razred “A”: uključivanje i podrška za učenike s poremećajem iz spektra autizma u redovnim osnovnim školama
 9. Projekt Novi Jelkovec
 10. Prvi bilten projekta "It's OK"
 11. Transnacionalni sastanak projektnih partnera
 12. Virtualna konferencija za stručnjake u sklopu projekta ''Osnaživanje stručnjaka za pružanje podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma’’
 13. Sastanak projektnih timova u okviru projekta „To je u redu – It's OK“
 14. Edukacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
 15. Profesionalno osnaživanje asistenata/ pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA (poremećaj iz spektra autizma) 02.10.2018. – 01.10.2019.
 16. Profesionalno osnaživanje asistenata/pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA (poremećaj iz spektra autizma)
 17. DISEMINACIJA PROJEKTA PROFESIONALNO OSNAŽIVANJE ASISTENATA/POMOĆNIKA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S PSA (poremećaj iz spektra autizma)
 18. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 19. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma
 20. Profesionalno osnaživanje asistenata / pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s PSA-poremećaj iz spektra autizma

Kalendar šk.god.2021/22

Galerija Slika i Radova