Program odraslih

PROGRAM ZA ODRASLE OSOBE S AUTIZMOM

radionica „Potkova“, Vila Velebita 1e
telefon: 2866-300

radionica „Zvečka“, Dankovečka 50
telefon: 2925-939

životna zajednica „Dvor“, Dvorničićeva 6
telefon: 4683-867

životne zajednice u Jelkovcu

Programi u zajednici: Centar mladih Ribnjak, Knjižnica M2, Knjižnica Jelkovec, Narodno sveučilište Dubrava, Narodno sveučilište Sesvete, bazeni Jelkovec i Svetice, kuglana COO Vinko Bek, dvorana SŠ Jelkovec, muzeji itd.

voditeljica: mr.sc. Renata Vragović
e-mail: renata.vragovic@gmail.com

 

Korisnici: odrasle osobe iznad 21. godine koji su završili osnovnoškolski program u Programu autizma Centra za autizam

Oblici obuhvata: poludnevni (od 7 – 9 sati do 13 ili 14 sati) i dnevni obuhvat (od 7,30 -16 sati ili s prijevozom od 6 do 18 sati), djelomični 2-3 dana u tjednu za korisnike statusa njegovatelja, a u programu stanovanja obuhvat od 8 – 18 sati.

 


PROGRAM RADNIH AKTIVNOSTI I SUDJELOVANJA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Sastavni je dio Programa rehabilitacije odraslih osoba s autističnim poremećajem (Ministarstvo prosvjete i športa, 1997.) – 3 razine općeg funkcioniranja.

Osnovna obilježja programa: edukacijsko-rehabilitacijski i radno-terapijski pristup, holistički i individualiziran, razvojno-funkcionalan, usmjeren na život u zajednici i inkluzivni pristup, sistemski orijentiran.

Temeljna metodika rada: strukturiranje i vizualno-kognitivna podrška, preventivno bihejvioralni pristup i postupanje vezano uz socio-emocionalnu dob, osobno usmjereno planiranje i tranzicijsko planiranje.


RADNO -TERAPIJSKI SADRŽAJI (radne poduke, radne terapije ili produktivnog rada):

  • kreativne radionice na lokacijama CZA i u zajednici
  • povremeni odlasci u berbe voća i povrća iz usluge
  • održavanje okućnica – sadnja cvijeća i povrća, čišćenje vanjskog prostora
  • kooperativni poslovi: sortiranje, bojanje, montaža, pakiranje, nizanje i sl.
  • likovna, informatička, tkalačka, tekstilna i keramička radionica
  • okupacija prema individualnim interesima

 

SADRŽAJI DOMAĆINSTVA: stanovanje, priprema hrane, održavanje rublja, ekonomija domaćinstva, zaštita u kućanstvu

BRIGA O SEBI I SAMOZBRINJAVANJE: osobna higijena, odijevanje, prehrana, samozaštita, zdravlje i seksualno prosvjećivanje, briga o drugima

SADRŽAJI SOCIJALIZACIJE: socijalne kompetencije, norme ponašanja, stavovi i vrijednosti, samosvijest, orijentacija u vremenu i komunikacija

ORGANIZIRANO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA: sadržaji aktivnog i pasivnog odmora, rekreacije, kreativnog bavljenja i bavljenja sportom, sadržaji zabave i kulture, primjena znanja iz domaćinstva i brige o sebi i bližnjima, posjeti i susreti, proslave i blagdani.


POSEBNI STRUČNI POSTUPCI:

  • dodatni rehabilitacijski programi i podrška u neovisnosti u vlastitom domu
  • likovna terapija
  • kineziterapija

Nedostaje psihološka podrška i procjena, glazboterapija, SI terapija, govorno-jezična terapija i fizioterapija.

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica