PROJEKT "VRTIM ZDRAVI FILM" 2022/23.

Vrtim Zdravi Film dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé for healthier Kids Global Programme, kojem je cilj educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, u svrhe stjecanja pravilnih životnih navika. Vrtim Zdravi Film educira učenike sedmih razreda kako bi poruke usvojili tijekom životne faze u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja te im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti dio njihovih života i u kasnijoj dobi. 176 škola sudjeluje u ovom projektu. Projekt su odobrili Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo zdravstva te Agencija za odgoj i obrazovanje.


GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • edukacija učenika o pravilnim prehrambenim navikama
 • poticanje učenika na pojačanu tjelesnu aktivnost.

 

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • unaprjeđenje znanja učenika o uravnoteženoj prehrani te važnosti redovnog provođenja tjelesne aktivnosti.
 • senzibilizacija učenika za uključivanje u redovite sportske aktivnosti. 
 • poticanje okoline (roditelja, učenika i učitelja). 

 

CILJANE SKUPINE:

 • učenici od 13 ili 14 godina (7.  razred) učenike će se educirati o pravilnim prehrambenim navikama i poticati na redovito bavljenje tjelesnim aktivnostima.
 • učenici od 12 ili 13 godina (6. razred) uvodno će se informirati o Projektu VZF s ključnim porukama
 • učenici od 11 godina (5. razred) uključuju se opcionalno u Projekt VZF
 • roditelji - okolina Roditelji odnosno obitelj donose odluke o kupovini, vrsti te načinu pripremanja hrane. 


Pet zdravih preporuka važno je implementirati u obiteljsko okruženje u svrhu očuvanja zdravlja. Škola i obitelj najviše utječu na navike i ponašanje učenika.

Za provođenje Projekta učenike treba upoznati s četiri modula:

 1. osnovne smjernice pravilne prehrane
 2. planiranje prehrane
 3. kako poboljšati prehrambene navike
 4. moje tijelo i hrana.

Najbolja škola koja će poslati najbolji završni Izvještaj o provedbi projekta uz popratne materijale provedbe projekta. 

U ovaj projekt su uključeni učenici programa intelektualnih teškoća od 5. do 8. razreda,  koji imaju suglasnost roditelja o sudjelovanju. Učenici su slušali i gledali edukativne sadržaje na pametnoj ploči, razgovarali o pravilnoj prehrani i pisali i crtali sadržaje, izrađivali plakate uz pomoć svojih razrednika: Tanje Biloglav, prof. def., Marine Andričić, prof. def., Ksenije Bračić. dipl. def., Spomenke Kolak, mag. eduk. reh.. Projekt su provele Janja Lovrić, dipl. def. evaluacija i Andrijana Đumlan, mag. cin. prezentacija modula i vježbanje.

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery