Drugi međunarodni sastanak projektnih timova europskog projekta

 

Dobre aplikacije za obrazovanje GA –TE

Projektni timovi OŠ Antona Skale iz Beograda, OŠ Antona Janše iz Radovljice i Centra za autizam iz Zagreba koji su partneri na europskom projektu Dobre aplikacije za obrazovanje  GA – TE održali su 23. i 24. kolovoza 2022. drugi po redu međunarodni sastanak u Sloveniji, u prostorijama OŠ Antona Janše u Radovljici.

Uvod u sastanak bio je osvrt na protekle projektne aktivnosti. Svi nastavni materijali iz matematike, prirode i društva i materinjeg jezika izrađeni su i spremni za stavljanje u digitalni oblik. Video vezom su se na sastanak uključili i programeri koji rade na aplikaciji i pripremaju platformu za digitalizaciju nastavnih materijala. Programeri su pokazali naslovnu stranicu aplikacije koja uključuje mjesto za registraciju korisnika, način podjele područja i tema. Objasnili su i koje naloge za korištenje u aplikaciji pripremaju. Na sastanku je dogovoren  i konačan izgled loga za aplikaciju. Vezano za napravljene nastavne materijale predloženo je da se svi oni još jednom pažljivo pregledaju.

Na sastanku je u ime partnera iz Slovenije Gregor Skumavc predstavio opći plan evaluacije projekta. Važno je da se evaluira svaka etapa projekta. Veoma je važna i evaluacija nastavnog materijala koju će obavljati učitelji i roditelji. Dakako, pratit ćemo i učenike, kako oni koriste obrazovne materijale i koje rezultate postižu. U svrhu evaluacije izrađena je ljestvica za ocjenjivanje obrazovnih materijala.

Ravnateljica Centra za autizam Žarka Klopotan predstavila je opći plan diseminacije – širenja projektnih rezultata. Iznijela je vremenski okvir u kojem će se odvijati aktivnosti i koji će se sve kanali koristiti kako bi se zainteresiranima omogućilo da dobiju potrebne informacije o rezultatima projekta. U sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, konferencijama, da bi se učiteljima i stručnim suradnicima i svima zainteresiranima predstavili i dali na korištenje i nastavni materijali i aplikacija, bit će i dalje uključeni svi partneri sa svim raspoloživim alatima.

Na sastanku su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti. Uz radni dio, sastanak je sadržavao i upoznavanje prirodnih ljepota Bleda, Bohinja i zanimljivosti Radovljice. Ozračje je bilo vrlo ugodno, poticajno i motivirajuće zahvaljujući trudu naših domaćina iz OŠ Antona Janše. Projektni tim iz Centra za autizam pripremit će Treći međunarodni sastanak koji će se održati u svibnju 2023. u Zagrebu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

 

 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery