III. znanstveno-stručna konferencija

na temu:

MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI

I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA- PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE

 

Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava organizira III. znanstveno-stručnu konferenciju s temom MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA - PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE, koja je održana 30. studenoga 2021. (online: https://web.facebook.com/MOPICc) s početkom u 9:00 sati.

Organizator Konferencije je Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Gradskim uredom za zdravstvo, Narodnim sveučilištem Dubrava, a medijski Konferenciju podržava Zabavni radio i Business Media Group.

Cilj Konferencije je osnaživanje stručnjaka i razmjena iskustava vezano uz modele prevencije u zajednici kroz diseminaciju i uključenje zajednice u cjelini, od vijeća za prevenciju, mladih, lokalne samouprave, odgojno-obrazovnih djelatnika, policijskih službenika, ustanova socijalne skrbi, udruga, zdravstvenih ustanova i građana, volontera i drugih stručnjaka. Namjera je  osnažiti vijeća za prevenciju i koordinatore za razvoj i implementaciju preventivnih programa, informirati javnost te uključiti mlade i građane u proces procjene prioriteta za provedbu preventivnih programa te evaluirati proces mobilizacije zajednice, kako bi unaprijedili te održali i širili model univerzalne prevencije.

I ove je godine, po treći puta, na Konferenciji sudjelovala ravnateljica Centra za autizam, edukacijska rehabilitatorica, specijalistica rane intervencije, Žarka Klopotan. U svome je izlaganju istaknula važnost mentalnog zdravlja u skrbi, odgoju i obrazovanju djece i odraslih osoba s poremećajem iz spektra autizma. Potreba za preventivnim aktivnostima s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja ima još istaknutiju ulogu u doba epidemije. Naglasak je u izlaganju bio na očuvanju i izgradnji podrške kroz širenje socijalne mreže upravo za osobe s autizmom jer su one nerijetko već socijalno izolirane zbog svoje neurorazličitosti. Od mnogih aktivnosti i projekata koje provode učitelji iz Centra za autizam ovaj je puta ravnateljica odabrala detaljnije opisati projekt Spektar boja, projektnu suradnju s Crvenim nosovima i radionice glazbenog umjetnika Branka Trajkova Ritam, zvuk, tišina.

Sudionike Konferencije pozdravio je Neven Mikša, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava, a u radu konferencije sudjelovao je niz predavača s temama Prevencija kardiovaskularnih bolesti, Ivana Portolan Pajić, dr. med., v.d. zamjenice pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo; Znanjem do prevencije, prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Pročelnik odjela za logistiku i održivu mobilnost Sveučilišta Sjever; Prevencija - pravo ili privilegija - Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, predsjednica Hrvatske komore socijalnih pedagoga; Demokracija i ljudska prava - predstavljanje metoda za građanski odgoj i obrazovanje, Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, mr.sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje; Očuvanje mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije, Sara Novak, mag. paed., stručna suradnica Industrijske strojarske škole; Kako otpustiti stres u vrijeme pandemije, Ivana Harapin Gajić, prof. pedagogije, stručna suradnica Učeničkog doma Dora Pejačević; Nasilje nije hrabrost - prevencija vršnjačkog nasilja u Industrijskoj strojarskoj školi u okolnostima nastalima uslijed COVID-19, Kristinka Lemaić, ing. stroj., voditeljica Praktične nastave, Iva Bojčić, prof., nastavnica hrvatskoga jezika i etike Industrijske strojarske škole; Projekti suradnje sa zajednicom s ciljem zaštite mentalnog zdravlja u vrijeme epidemije, Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za autizam, Covid-19 Dnevnik Doma za starije osobe Dubrava - prikaz pandemije sa zdravstvenog i socijalnog aspekta rada s korisnicima, Josipa Jergan, glavna medicinska sestra, Ivana Vratan, socijalna radnica i Ivan Turković, mag. act. soc. Doma za starije osobe Dubrava; Medijska pismenost u funkciji prevencije rizičnih ponašanja, Ana Dokler, dipl. novinarka, glavna urednica portala medijskapismenost.hr i koordinatorica projekta Dani medijske pismenosti; Primjer dobre prakse - preventivni program Učeničkog doma Maksimir u doba COVID-19, Agata Smoljan, dipl. pedagog, stručna suradnica Učeničkog doma Maksimir; Implementacija preventivnih strategija u radu vijeća za prevenciju, mr. sc. Andreja Marcetić, v. sur. Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava.

Voditeljica stručnog skupa bila je Agata Smoljan, dipl. pedagog, voditeljica Županijskog stručnog vijeća Grada Zagreba za predmetno područje Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s drugim međupredmetnim temama Agencije za odgoj i obrazovanje.